Personálny lízing

Podstatou personálneho lízingu je, že zamestnanec má zmluvný vzťah s personálnou agentúrou. Spoločnosť požičiava svojho zamestnanca za proti hodnotu objednávateľovi, kde je skutočne zamestnaný. Tá forma sa v právnych podpisoch označuje ako „pridelenie zamestnanca“, v skutočnosti ide o dvojaký právny vzťah, pretože práva zamesnávateľa vykonávajú personálna agentúra a zamestnávateľ spoločne. Samozrejme podľa zmluvy medzi personálnou agentúrou a zamestnávateľom existujú aj pravidlá týkajúce sa toho, za čo je jedna a druhá strana zodpovedná.

Dôležité informácie ako - popis práce, pracovný čas, mzdy, dávky, dovolenky, podmienky oprávnenosti atď. musí objednávateľ oznámiť spoločnosti, ktorý o tom zamestnanca informuje. Naša agentúra vybavuje všetky administratívne práce napr.: podáva správy úradom, vybavuje pracovné zmluvy...

Je dôležité, aby požičiavané pracovníci mali rovnaké práva ako formálne zamestnaní pracovníci v spoločnosti. To znamená, že im musí byť poskytnutá práca primeraná k ich vhodnostiam a zdravotnému stavu. Požičiavané zamestnanci majú nárok od prvého dňa na všetky výhody, dávky, ktoré sa vzťahujú na priamo zamestnaných zamestnancov podľa Zákonníka práce.

Všetky práva sú stanovené v smernici EÚ, ktorá sa vzťahuje na všetky odvetvia, a tiež stanovuje, že ak sa mzdy riadia kolektívnou zmluvou, vzťahujú sa tiež na požičovaných zamestnancov. Mzdy, dane ako aj príspevky platí personálna agentúra.

 

Čo môžeme ponuknúť ?

Naša personálna agentúra efektívne pomáha rozvíjať optimálne riadenie počtu zamestnancov.  Činnosti našich partneroch podporuje vhodný personál vo viacúrovňovom výberovom systéme poskytovaním kompletnej administratívy v súvislosti s príjmaním, dovolenkami, mzdami a s inými administratívnymi úlohami, a tie všetky poskytnuté služby za veľmi výhodné poplatky.

 

Cookies

Táto stránka uchováva cookies, ktoré sú využívané na poskytovanie služieb, analytické účely a prispôsobenie reklám.
Pre riadnu funkčnosť stránky sú nevyhnutné technické cookies, ktoré sú vždy aktívne, ostatné môžete odmietnuť.

Prijať všetky Odmietnuť Viac info